Proxy Marketing Solutions Logo
EN
CN
HE
שירותי החברה
שירותי הדרכה   שירותי ייעוץ

ביצועים עסקיים משמעותיים, בשווקים הבינלאומיים, אינם מושגים
בקלות. סביבה עסקית מורכבת, שינויים תכופים ותחרות גוברת,
מציבים דילמות ואתגרים מורכבים ביותר בפני חברות מייצאות.

ירידה בהכנסות, רווחיות נמוכה, קשיים בגיוס לקוחות חדשים, חוסר
שיתוף פעולה מצד מפיצים או חוסר יכולת להגיב להזדמנויות עסקיות,
הן רק כמה מהדוגמאות הנפוצות לדילמות במכירות ובשיווק
בינלאומיים.

על ידי אספקת שירותי הדרכה וייעוץ, מטרתה של חברת פרוקסי הנו
לסייע בפיתוח יכולות המכירות והשיווק הבינלאומיות של הארגון כמו
גם בהתמודדות עם האתגר העסקי הניצב בפני החברה.

התועלות בשירותי ההדרכה והייעוץ, שחברת פרוקסי מספקת, באות
לידי ביטוי בשיפור האפקטיביות (השגת יעדי השיווק והמכירות)
ובהגברת היעילות(השגת היעדים בהשקעה פחותה), ומכאן לשיפור
בביצועים האישיים והארגוניים הכוללים.

חברת פרוקסי שמה דגש על מתן שירות איכותי כולל ללקוח
המתאפשר בזכות דבקות אמיתית בערכי החברה: מקצועיות,
חדשנות ומחויבות.

למידע נוסף:   שירותי הדרכה    שירותי ייעוץ

ראשי  החברה  שירותים  לומדה  שותפים  משאבים  חדשות  קשר
© 2013  כל הזכויות שמורות לחברת פרוקסי מרקטינג סולושינס בע"מ
המפיצים לא משתפים
פעולה?

שיתוף פעולה מצד המפיצים הנו מפתח
להשגת ביצועי מכירות משופרים. הנעת
מפיצים בשוק הבינלאומי דורשת הפעלת
טכניקות ניהוליות מקצועיות. בכדי לבדוק
כיצד חברת פרוקסי יכולה לסייע לך
להזיז את המפיצים קדימה, לחץ כאן...
סדנאות
וקורסים
ייחודיים
במכירות ובשיווק
בינלאומיים
השיווק
הבינלאומי
נראה כמו
פאזל מסובך?
מעוניין
לשדרג את
יכולות
השיווק
הבינלאומי?
מעוניין
לשפר את
ביצועי היצוא?
Back
Next

מרגיש שהשיווק הבינלאומי
אוכל את התקציב, אבל
התוצאות לא משהו?

תכנון שיווקי, הכולל מטרות שיווקיות
ברורות ומערכת מדידה, הנו מפתח
לניצול נכון של התקציב. כל דולר צריך
ללכת למקום הנכון ולהוביל לתפוקה
הרצויה. בכדי לבדוק כיצד חברת
פרוקסי יכולה לסייע לך בתכנון ולחסוך
כסף, לחץ כאן...