Proxy Marketing Solutions Logo
EN
CN
HE
הדרכה לחברות רב-לאומיות - MNC
חברת פרוקסי מציעה מבחר הרצאות וסדנאות ייחודיות בתחומי ניהול
יחסים בין-תרבותיים, המיועדים לחברות רב-לאומיות הפועלות
בסביבה עסקית רב-תרבותית.

מטרתן של ההרצאות והסדנאות הייחודיות שפרוקסי מציעה היא לתת
השראה לעובדי ומנהלי חברות רב-לאומיות ולספק להם רעיונות וכלים
יישומיים, בכדי שיוכלו לנהל בצורה מיטבית את המגעים ואת יחסי
העבודה הבין-תרבותיים.

הנושאים כוללים:

· יחסים עסקיים מעבר לתרבות.
· אמון מעבר לתרבות.
· מנהיגות מעבר לתרבות.
· הזיקית התרבותית.
· מגמות וחידושים מרחבי העולם.

למידע נוסף ניתן להוריד את הפרוספקט מצד שמאל.

בכדי לקבל מידע על נושאים נוספים, או על אפשרויות לשיתופי פעולה,
נא ליצור קשר...

חזרה לדף הראשי של שירותי ההדרכה...

ראשי  החברה  שירותים  לומדה  שותפים  משאבים  חדשות  קשר
© 2014  כל הזכויות שמורות לחברת פרוקסי מרקטינג סולושינס בע"מ
מתקשה בפיתוח אמון עם
שותפים מחו"ל ?

פיתוח אמון ביחסים עסקיים מעבר
לפערים תרבותיים אינו דבר פשוט, אך
קריטי להצלחה עסקית. צור קשר עוד
היום בכדי ללמוד עוד על אחת
מהסדנאות של חברת פרוקסי....
סדנאות
וקורסים
ייחודיים
במכירות ובשיווק
בינלאומיים
מעוניין
לשפר את
ביצועי היצוא?
מעוניין
לשדרג את
יכולות
השיווק
הבינלאומי?
השיווק
הבינלאומי
נראה כמו
פאזל מסובך?
Back
Next

להורדה

הדרכה לחברות MNC
סדנת הזיקית התרבותית
סדנת תערוכה בינלאומית