Proxy Marketing Solutions Logo
EN
CN
HE
הדרכות נוספות במכירות ובשיווק בינלאומיים
בנוסף להדרכות לחברות קטנות ובינוניות (SME) ולחברות רב-לאומיות
(MNC), חברת פרוקסי יכולה לספק קורסים, סדנאות והרצאות
מותאמות לצרכים ולדגירות של ארגונים שונים המעוניינים בתחומי
היצוא או העסקים הבינלאומיים / הבין-תרבותיים.

חברת פרוקסי מסוגלת להתאים את היצע תוכניות ההדרכה הקיים או
לפתח תוכניות הדרכה חדשות המיועדות לצרכים ספציפיים הנוגעים
לתחומים הבינלאומיים הבאים: ניהול השיווק הבינלאומי, ניתוח
הסביבה, אסטרטגיה ותכנון, תמהיל השיווק, ניהול ערוצים ומכירות,
פיתוח עסקי, אוריינטציית שוק, ביצועי יצוע, שיווק חדשות וטכנולוגיה
ועוד.

תוכניות אלו יכולות גם לשמש עבור סוכנויות ממשלתיות וארגונים
מקצועיים העוסקים בקידום היצוא, במיוחד בקרב חברות קטנות
ובינוניות.

בכדי לקבל מידע על נושאים נוספים, או על אפשרויות לשיתופי פעולה,
נא ליצור קשר...

חזרה לדף הראשי של שירותי ההדרכה...

ראשי  החברה  שירותים  לומדה  שותפים  משאבים  חדשות  קשר
© 2013  כל הזכויות שמורות לחברת פרוקסי מרקטינג סולושינס בע"מ
כל מה שצריך זה קשרים ?

קשרים זה בהחלט גורם חשוב להצלחה
בשיווק בינלאומי, אבל פיתוח יחסים זה
דבר אחר לגמרי. בשיווק בינלאומי
הדרך לפיתוח יחסים מבוססי אמון אינה
תמיד פשוטה כפי שנדמה ואין די
בהמלצה של 'חבר'. בכדי ללמוד כיצד
ניתן לנהל יחסים עם לקוחות ושותפים
ברחבי העולם בצורה מיטבית, לחץ
כאן...
סדנאות
וקורסים
ייחודיים
במכירות ובשיווק
בינלאומיים
מעוניין
לשפר את
ביצועי היצוא?
מעוניין
לשדרג את
יכולות
השיווק
הבינלאומי?
השיווק
הבינלאומי
נראה כמו
פאזל מסובך?
Back
Next