Proxy Marketing Solutions Logo
EN
CN
HE
הדרכה במכירות ובשיווק בינלאומיים
הגורם המשמעותי ביותר הקשור להצלחה בינלאומית הוא המשאב
האנושי. לידע, ליכולות, לכישורים ולניסיון של העוסקים בשיווק
ובמכירות בסביבה הבינלאומית השפעה מכרעת על ביצועי החברה
והנם מפתח ליצירת יתרון תחרותי מתמשך.

ארגון הפועל בשוק הבינלאומי, נמצא כמעט תמיד בתחרות על משאבי
האנוש הטובים ביותר. אחת הדרכים האפקטיביות ביותר להתמודדות
עם אתגר זה היא הדרכה. הרחבת והעמקת הידע המקצועי, לימוד
שיטות יישומיות חדשות ורכישת כלים מקצועיים ישדרגו את יכולות
העוסקים במלאכת המכירות והשיווק הבינלאומיים ויובילו לשיפור
האפקטיביות והיעילות של הארגון כולו.

פרוקסי מציעה מגוון סדנאות, הרצאות וקורסים ייחודיים המיועדים
לחברות קטנות ובינוניות (SME), לחברות רב-לאומיות (MNC)
ולארגונים אחרים. אלו מכסים מספר תחומים עיקריים:

· ניהול שיווק בינלאומי.
· ניהול ערוצי שיווק בינלאומיים.
· ניהול מכירות בינלאומיות.
· יחסים עסקיים בינלאומיים.
· שיווק טכנולוגיה בינלאומי.
· שיווק ומכירות במיקוד גיאוגרפי.

פרוקסי עושה שימוש בשיטות הדרכה מקצועיות אל מול מטרות
ותוצרים יישומיים ברורים. בתכני ההדרכה משולבים מודלים וממצאים
ממחקרים אמפיריים עדכניים, דוגמאות וניתוחי מקרה, כמו לקחים
מניסיונם המעשי של המרצים, בראשותו של מוטי בלאו.

בנוסף פרוקסי מספקת שירותי תכנון ופיתוח הדרכה בהתאם לצרכי
ודרישות הלקוחות.

פרוקסי שמחה לשתף פעולה עם ארגונים מקצועיים שונים לאספקת
שירותי ההדרכה שלה. לשיתופי פעולה צור קשר כאן.

למידע נוסף על שירותי ההדרכה:
חברות קטנות ובינוניות (SME)
חברות רב-לאומיות (MNC)
ארגונים אחרים
תכנון הדרכה

ראשי  החברה  שירותים  לומדה  שותפים  משאבים  חדשות  קשר
© 2013  כל הזכויות שמורות לחברת פרוקסי מרקטינג סולושינס בע"מ
יחסים מתוחים עם המפיצים
בחו"ל?

יחסים המבוססים על אמון, מחויבות
ושיתוף פעולה מובילים לביצועים
משופרים בערוצי שיווק בינלאומיים.
חוסר אמון מוביל לקונפליקטים, מחלקם
הגדול ניתן להימנע בקלות יחסית. בכדי
ללמוד כיצד חברת פרוקסי יכולה לסייע
לך לשפר את היחסים עם המפיצים,
לחץ כאן...
מוכנים ליציאה לשוק
הבינלאומי? בטוח? אולי?

יציאה מוקדמת מידי לשוק, ללא הכנה
מספקת, עשויה להסתיים ללא תוצאות
במקרה הטוב או בבזבוז משאבים יקרים
במקרה הפחות טוב. חברת פרוקסי
יכולה לבדוק מראש את מידת המוכנות
הבינלאומית שלכם ולהציע דרכים
לשיפור. מעוניין לשמוע עוד ?  לחץ כאן
ליצירת קשר עוד היום..
סדנאות
וקורסים
ייחודיים
במכירות ובשיווק
בינלאומיים
מעוניין
לשפר את
ביצועי היצוא?
מעוניין
לשדרג את
יכולות
השיווק
הבינלאומי?
השיווק
הבינלאומי
נראה כמו
פאזל מסובך?
Back
Next